Jeżeli towar nie przypadł Ci do gustu, zawsze możesz go odesłać. Formularz, który należy uzupełnić i dołączyć do produktu: 


Dane Klienta:
……………………………………..
..................................
.................................


Nazwa reklamowanego/zwracanego produktu wraz z ceną:
1...........................................................Cena:......................
2..........................................................Cena.......................
3..........................................................Cena.......................


Data zakupu:………………………………………………………………………………………..


Data doręczenia:………………………………………………………………………….………..


Powód zwrotu / powód reklamacji:

…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................


*Zwracam produkt oraz wnoszę o dokonanie przelewu na mój rachunek bankowy o numerze:
………………………………………………………………...

w Banku…………………………………………………...

……………………………………
Podpis

*dotyczy zwracanych produktów